twitter韩国福利账号

twitter韩国福利账号

)厥阴之为病,消渴,气上撞心,心中疼热,饥而不欲食,食则吐蛔,下之利不止。目不了了者,阳明腑实也。

 心下支结、外证未去者,柴胡桂枝汤主之。(原注:朝食暮吐,脾寒也。

因托逸人君详加校正,今书既成矣,付梓将有日矣,爰不揣谫陋而为之序。以我中指,先按关上,前后二指,寸尺相向。

人所不问,亦不必问也。 大汗、大下利而厥冷者,亦宜四逆汤。

 贵人不谄而恭,富人朴。脉浮而大,即四倍之类。

 若水停者,宜分利。终始篇、禁服篇,俱以人迎四倍且大且数,名曰溢阳。

Leave a Reply